Intro Tshe Takushiniek Malioteman

Share on

  • Artist : Shapatu
  • Original title : Shapatu - Intro Tshe Takushiniek Malioteman
  • Duration : 0:56
  • Year : 2018
  • Community : Uashat Mak Mani-Utenam
  • Nation : Innu