Tuassimenan

Share on

  • Artist : Shaushiss Fontaine
  • Original title : Shaushiss Fontaine - Tuassimenan
  • Duration : 3:13
  • Year : 2010
  • Community : Uashat Mak Mani-Utenam
  • Nation : Innu
  • Workshop : Uashat mak Mani-Utenam